Τι είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.;

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση (πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).

Διαχείριση Και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων - GlobalCert

Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που πρέπει να εγγραφούν, είναι οι παραγωγοί:

  • Συσκευασιών,
  • Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
  • Ειδών ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
  • Οχημάτων και ελαστικών,
  • Λιπαντικών Ελαίων.

 

Σκοπός – Στόχοι – EOAN

Το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων.

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

*

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο