Τα γεωθερμικά συστήματα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Οι περιπτώσεις που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον είναι τα γεωθερμικά συστήματα χαμηλής ενθαλπίας. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά δύνανται να εκμεταλλευτούν με χαμηλό κόστος την γεωθερμική ενέργεια σε οποιαδήποτε τοποθεσία, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

Η εκμετάλλευσή της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα συστήματα. Το πιο αποδοτικό σύστημα γεωθερμίας είναι ο ανοικτός τύπος, όπου εκεί αντλούμε απευθείας το ρευστό με μία ή περισσότερες παραγωγικές γεωτρήσεις και στη συνέχεια το επιστρέφουμε μέσω γεωτρήσεων επαναεισαγωγής στους υπόγειους υδροφορείς. Οι προϋποθέσεις επιλογής του συγκεκριμένου τύπου είναι η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της υδροφορίας.

Ο ιδανικός συνδυασμός βαθμού απόδοσης, κόστους και αξιοπιστίας είναι τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κατακόρυφου τύπου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται γεωτρήσεις, όσο το δυνατόν μικρότερης διαμέτρου για ελαχιστοποίηση της εδαφικής διατάραξης, βάθους 100 m, στις οποίες στη συνέχεια τοποθετούνται ειδικές σωλήνες και πληρώνονται με ειδικό θερμοαγώγιμο μίγμα ή όπου είναι δυνατό με το ίδιο το υλικό το οποίο εξάγεται κατά τη διάτρηση.

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

*

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο